Hälytysosastot

Hälytystoiminta

Hälytystoiminta vaatii sitoutumista ja säännöllistä harjoittelua. Päästäkseen hälytystehtäviin mukaan, on oltava täysi-ikäinen ja suoritettava tietyt koulutusohjelman mukaiset kurssit. Palokunta tarjoaa tarvittavat työvälineet ja asianmukaisen varustuksen. Useimpiin tehtäviin riittää hyvä peruskunto.

Sopimuspalokunnalla on sopimus hälytystehtävien hoidosta alueen pelastuslaitoksen kanssa joko varallaololla tai vapaaehtoiseen päivystykseen perustuen. Useimmiten sopimuspalokunnan yksikkö lähtee liikkeelle 5–15 minuutin kuluessa hälytyksestä. Sopimuspalokunta voi suorittaa tehtävän yksin tai yhdessä useamman muun paloaseman kanssa. Sopimuspalokunnat osallistuvat merkittävään määrään hälytystehtäviin ympäri Suomen.

Hälytystehtävät koostuvat mm:

  • liikenneonnettomuuksista
  • palohälytyksistä
  • ensivastetehtävistä
  • vahingontorjuntatehtävistä
  • erilaisista tulipaloista, kuten rakennus- ja maastopaloista.