Palokuntaseniorit

Elämän aikana kerrytetty osaaminen hyötykäyttöön

Palokuntasenioreiden toiminta on painottunut yhteisiin tapaamisiin ja virkistystapahtumiin. Kesäretket ja perinteinen, vuoden lopulla oleva tapaaminen ovat vuoden päätapahtumia. Palokuntasenioreiden työ- ja harrastustoiminnassa kerätty tietotaito pyritään hyödyntämään liiton toiminnassa. Myös perinnetiedon kerääminen nähdään tärkeäksi. Senioreilla on tärkeä rooli myös palokuntanuorisoleireillä. 

Palokuntasenioreiden yhteys liittoon pysyy yllä vuosittaisen kannatusjäsenyyden kautta.