Varautuminen 

Päivittäisiin ja poikkeuksellisiinkin vaaratilanteisiin varautuminen on luonnollista aloittaa jokaisen omista tiedoista ja taidoista sekä asuin- ja työympäristön turvallisuusjärjestelyistä.

Varautumisella pyritään ehkäisemään vaaratilanteita, huomioidaan normaaliolojen häiriötilanteet ja valmistellaan toimenpiteet poikkeusolojen varalta.

Yksittäiset ihmiset ovat nyky-yhteiskunnassa yhä merkittävämmässä roolissa varautumisen ja siihen liittyvän tiedonvälityksen osana.

Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry, yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa, pyrkii toiminnallaan edistämään tietämystä varautumisen merkityksestä sekä edistämään kansalaisten valmiuksia omatoimiseen varautumiseen. Omatoimisen varautumisen ja väestönsuojelun keinoja kehittämällä tuetaan esimerkiksi väestön suojautumista tarvittaessa asuin- ja muihin sisätiloihin. Onhan sinulle jo tuttu 72-tuntia varautumisen konsepti? 72tuntia.fi

 

Liittomme jäsenet saavat jäsenalennusta SPEKin yrityksille ja taloyhtiöille suunnatuista varautumis- ja turvallisuuskursseista. Sellaisia ovat esimerkiksi Väestösuojan hoitajakurssi ja Asuinkiinteistön turvallisuuskurssi. Katso menossa olevat ajankohtaiset kurssit osoitteesta: www.spek.fi/koulutus